Kontakt

Certus Multiagencja Sp. z o.o.

 • ul. Lędzka 17
 • 01-446 Warszawa
 • Tel.: +48 22 392 86 50
 • Tel. Kom.: +48 665 52 00 48

 • biuro@certusmultiagencja.pl
 • NIP: 123-09-71-073
 • REGON: 015257256
 • KRS: 0000134478
 • Sąd Rejonowy dla M. St. W-wy
 • XII Wydział Gospodarczy
 • Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy: 30.000 PLN
Do Góry